Metody i formy pracy Policji

Zarządzenie nr 213 KGP z 28.02.2007 w sprawie metod i form wykonywania zadań Policji w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony