Emerytury i renty

Rozporządzenie MSW z 16.01.1995 w sprawie zasad orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Policji, UOP, SG, PSP, SW, emerytów i rencistów policyjnych, trybu postępowania i właściwości komisji lekarskich w tych sprawach, sposobu przeprowadzania ...

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony