c6 - Czy wiesz, że... - Prawo

Czy wiesz, że...

c6

Ofiarom niektórych przestępstw umyślnych przysługuje państwowa kompensata (świadczenie pieniężne)

Załączniki do strony

  • 96.96 KB