Wykroczenie nie zamknie drogi do zawodu policjanta - Aktualności - Prawo

Aktualności

Wykroczenie nie zamknie drogi do zawodu policjanta

Data publikacji 23.08.2011

Popełnienie wykroczenia nie zamknie drogi osobom chcącym wstąpić w szeregi Policji. Znowelizowana ustawa o Policji, jednoznacznie określająca wymagania stawiane kandydatom, czeka tylko na podpis prezydenta.

Służbę w Policji może pełnić obywatel polski, który "nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe". Taki  zapis w znowelizowanej ustawie o Policji znalazł się po piątkowym głosowaniu w sejmie. Wprowadzona zmiana rozwiewa wątpliwości, które pojawiały się przy interpretacji art 25 Ustawy o Policji określającego wymogi, jakie musi spełniać kandydat do Policji. Zgodnie z tym zapisem musiał być on  "nie karany". Nowe rozwiązanie nie zamknie tym samym drogi do zawodu policjanta osobom, które popełniły wykroczenie. Znowelizowana ustawa zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od podpisania jej przez Prezydenta.