Wyższe kary za znęcanie się nad zwierzętami - Aktualności - Prawo

Aktualności

Wyższe kary za znęcanie się nad zwierzętami

Data publikacji 19.08.2011

Sejm uchwalił wczoraj nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Zaostrza ona kary za znęcanie się nad zwierzęciem, a także zakazuje stałego trzymania psów na łańcuchach oraz odstrzeliwania błąkających się zwierząt domowych przez myśliwych.

 Zgodnie z przyjętą ustawa za znęcanie się nad zwierzętami grozić może nawet dwa lata więzienia (dzisiaj rokrok), a za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem trzy lata (obecnie dwa ). Jednocześnie osoba, która będzie znęcała się nad zwierzęciem, będzie mogła stracić prawo do jego posiadania na okres od roku do 10 lat.

W myśl ustawy każdy, kto napotka w lesie lub poza terenem zabudowanym porzuconego psa lub kota - w szczególności na uwięzi - musi powiadomić o tym schronisko dla zwierząt, straż gminną lub policję. Oznacza to m.in., że myśliwi nie będą mogli odstrzeliwać błąkających się zwierząt domowych.

Ustawa zakazuje także trzymania zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin albo w sposób powodujący cierpienie, a także na uwięzi krótszej niż trzy metry. Złamanie tego zakazu będzie wykroczeniem.

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i utrzymaniu porządku w gminach został przygotowany w ramach prac Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, w których uczestniczyły organizacje zajmujące się ochroną ich praw.

 

pb