Zgwałcenie ścigane z urzędu - Aktualności - Prawo

Aktualności

Zgwałcenie ścigane z urzędu

Data publikacji 08.07.2013

Prezydent RP podpisał nowelizację Kodeksu Karnego i Kodeksu Postępowania Karnego zakładającą ściganie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności z urzędu, a także minimalizowanie negatywnych przeżyć przesłuchiwanych ofiar przestępstw seksualnych.

Podstawowym celem ustawy jest modyfikacja trybu ścigania przestępstw określonych w rozdziale XXV ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności), które dotychczas ścigane były na wniosek pokrzywdzonego, a w myśl nowych regulacji ścigane będą z urzędu. Dotyczy to przestępstw: zgwałcenia (art. 197 Kodeksu karnego), nadużycia stosunku zależności lub wykorzystania krytycznego położenia (art. 199 § 1 Kodeksu karnego) oraz wykorzystania bezradności innej osoby lub upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej (art. 198 Kodeksu karnego) w celu doprowadzenia do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności. Ponadto ustawa ma na celu wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących prowadzenia przesłuchań ofiar przestępstw przeciwko wolności seksualnej, mających na celu zminimalizowanie negatywnych przeżyć oraz dostosowanie systemu prawnego do standardów ochrony małoletniej ofiary przestępstwa, zawartych w aktach prawa unijnego.

Zmiany wprowadzone na mocy nowelizacji dotyczą także sposobu przesłuchań ofiar przestępstw seksualnych oraz pokrzywdzonych osób małoletnich - przesłuchanie te powinny odbywać się w całym postępowaniu tylko raz w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach w obecności psychologa.

Nagrany obraz i dźwięk z przesłuchania może być odtworzony na rozprawie sądowej. Powtórne przesłuchanie w sądzie będzie możliwe tylko wyjątkowo i może być dokonywane za pomocą telekonferencji bez konieczności bezpośredniej konfrontacji na sali sądowej osoby pokrzywdzonej z oskarżonym.

Pokrzywdzone osoby małoletnie do 15. roku życia w sprawach poważnych przestępstw, co do zasady, nie powinny być przesłuchiwane. Jeśli wystąpi jednak taka konieczność, to będą one przesłuchiwane tylko raz,
w postępowaniu przygotowawczym.