Transgraniczna sieć drogowa a sprawozdawczość - Aktualności - Prawo

Aktualności

Transgraniczna sieć drogowa a sprawozdawczość

Data publikacji 08.05.2012

Nowe zadania dotyczące sprawozdawczości związanej z wypadkami drogowymi nakłada na Policję znowelizowana ustawa o drogach publicznych. Nowe przepisy odnoszą się do funkcjonowania t.zw. transgranicznej sieci drogowej.

Przepisy regulujące funkcjonowanie t.zw. transeuropejskiej sieci drogowej zacznął obowiązywać 31 maja br. Nakładają one na Policję dodatkowe zadania związane ze sprawozdawczością z wypadków. Policjanci będą zobligowani do  sporządzania sprawozdania z każdego śmiertelnego wypadku drogowego, który wydarzy się na drogach "transeuropejskich".

Szczegółowe informacje, które znajdą się w sprawozdaniu określono w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 472 )).)))

Definicja transeuropejskiej sieci drogowej została określona w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE z 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej.

pb