Aktualności

Płatne nadgodziny, brak zwrotu za dojazdy - propozycja komendanta głównego Policji

Data publikacji 30.03.2012

Z propozycją wprowadzenia odpłatności za nadgodziny i uchylenie przepisów o zwrocie kosztów dojazdów z miejscowości pobliskiej do miejsca pełnienia służby wystąpił do ministra spraw wewnętrznych komendant główny Policji.

22 marca 2012 r.  Komendant Główny Policji skierował do Ministra Spraw Wewnętrznych wystąpienie w sprawie podjęcia prac nad  nowelizacją ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie problematyki finansowo-kadrowej. 

Komendant zaproponował wprowadzenie do systemu należności ze stosunku służbowego rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby dla policjantów na stanowiskach wykonawczych. Nowe rozwiązania prawne zmierzają do umożliwienia wypłaty rekompensaty za ponadnormatywny czas służby także w czasie pozostawania w stosunku służbowym tak, jak ma to miejsce w przypadku dodatkowych służb finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Druga propozycja dotyczy uchylenia dotychczasowych regulacji uprawniających policjantów zajmujących lokal mieszkalny w miejscowości pobliskiej do zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby środkami publicznego transportu kolejowego lub autobusowego.

Wystąpienie komendanta zostało za pośrednictwem Biura Finansów KGP przesłane do wiadomości Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

 

Załączniki do strony